Bàn trà MS 1618 | Emporio

Bàn trà

Bàn trà: 800 x 1000 x 520
Nguyên liệu: Beech - Gõ đỏ
Màu sắc: Đen dát bạc cổ điển