Địa chỉ:  22 Vườn Lài nối dài, P. An Phú Đông - Quận 12 
Điện thoại: 0923.986.986
Email: phamnhat76@gmail.com

Xưởng hoàn thiện: 22 Vườn Lài nối dài - P. An Phú Đông - Quận 12
Bình Dương: Đường Cây Da -  Tân Phú  - Bình Dương

Liên hệ với chúng tôi