Sofa tân cổ điển MS 551 | Emporio

Sofa tân cổ điển

Sofa tân cổ điển
Qui cách: 2200 x 850 x 950 
Nguyên liệu gỗ: Beech - Gõ đỏ
Nguyên liệu bọc: Da bò (Italy)