Sofa phòng khách MS 555 | Emporio

Sofa phòng khách

Ghế 3 kích thước: 2000 x 750 x 1200
Ghế đơn kích thước: 700 x 750 x 1200
Bàn trà kích thước: 800 x 1400 x 520 
Bàn góc kích thước: 600 x 600 x 600
Nguyên liệu gỗ: Beech, Gõ đỏ
Nguyên liệu bọc: Vải nhập khẩu Italy