Sofa cổ điển Ghế lười  MS 6170 | Emporio

Sofa cổ điển - Ghế lười

Ghế lười
Kích thước: 2200 x 750 x 1100
Nguyên liệu gỗ: Beech
Nguyên liệu bọc: Vải Ý

Thời gian hoàn thiện: 45 ngày