Sofa cổ điển - Ghế lười - MS: 6170

Sofa cổ điển - Ghế lười

Ghế lười
Kích thước: 2200 x 750 x 1100
Nguyên liệu gỗ: Beech
Nguyên liệu bọc: Vải Ý
Thời gian hoàn thiện: 45 ngày