Sofa cổ điển

Sofa dát vàng
- Bao gồm 1 ghế 3 + 2 ghế đơn + 1 Bàn trà + 2 Bàn kẹp
- Kích thước: Sofa 3
Nguyên liệu gỗ: Beech - Gõ đỏ
- Nguyên liệu bọc: Vải ngoại nhập hoặc Da bò
- Màu sắc: Dát vàng
- Thời gian hoàn tác: 30 ngày
- Thời gian bào hành: 2 năm