Sofa cổ điển MS 6230 B | Emporio

Sofa cổ điển

Sofa dát vàng 
- Bao gồm 2 Sofa 3 + 2 sofa 1 +1 Bàn trà + 1 Bàn kẹp
- Kích thước: 
- Sofa 3: 2100 x 780 x 1150
- Sofa 1: 1150 x 780 x 1150
- Bàn trà: 800 x 1600 x 520
- Bàn góc: 600 x 600 x 600
- Nguyên liệu gỗ: Beech - Gõ đỏ - Óc chó
- Nguyên liệu bọc: Vải ngoại nhập hoặc Da bò
- Màu sắc: Dát vàng Italy
- Thời gian hoàn thiện: 60 ngày
- Thời gian bảo hành: 2 năm