Sofa cổ điển MS 7570 | Emporio

Sofa cổ điển

Sofa cổ điển
Phòng họp lãnh đạo 6230 

Kích thước: 1150 x 850 x 1280 
Bàn góc: 600 x 600 x 600
Bàn trà: 800 x 1400 x 520
Nguyên liệu gỗ: Tulip poplar, Gõ đỏ, Óc chó
Màu sắc: Tự chọn
Nguyên liệu bọc: Vải nhập khẩu Italy

 

Total: 325 - VIP: 55 x 2 + GN: 18 x 6 - BT:35 x 1 - BG:18 x 4