Sofa cổ điển - MS: 6230 F

Sofa cổ điển

Sofa cổ điển
- Phòng họp lãnh đạo 6230 

- Kích thước: 1150 x 850 x 1280 
- Bàn góc: 600 x 600 x 600
- Bàn trà: 800 x 1400 x 520
- Nguyên liệu gỗ: Tulip poplar, Gõ đỏ, Óc chó
- Màu sắc: Tự chọn
- Nguyên liệu bọc: Vải nhập khẩu Italy