Sofa cổ điển MS 6128 D | Emporio

Sofa cổ điển

Sofa dát vàng 
- Bao gồm 1 Sofa 3 + 2 Sofa đơn + 1 Bàn trà 1 + 1 Bàn kẹp
- Kích thước: Sofa 3: 2100 x 780 x 1150 I Sofa 1: 1150 x 780 x 1150
- Nguyên liệu gỗ: Beech -  Gõ đỏ - Óc chó
- Nguyên liệu bọc: Vải ngoại nhập hoặc Da bò
- Màu sắc: Dát vàng Italy
- Thời gian hoàn tác: 30 ngày
- Thời gian bảo hành: 2 năm
- Còn hàng