Sofa cổ điển - MS: 6121 C

Sofa cổ điển

Sofa cổ điển cao cấp
Kích thước sofa:  
- Sofa 3: 2200 x 850 x 1100   
- Sofa 1: 950  x 850 x 1100    
- Bàn trà: 800 x 1400 x 520   
- Bàn góc: 600 x 600 x 600   
- Nguyên liệu gỗ: Beech - Acasia
- Nguyên liệu bọc: Da bò nhập khẩu Thái Lan
- Thời gian bảo hành: 2 Năm
- G3: 75 - GĐ: 58 - BT: 27 -  BG:11 x 2 - Total: 240