Sofa cổ điển

Sofa cổ điển

Sofa cổ điển 
- Kích thước:
- Sofa 3: 2200 x 900 x 1150
- Sofa 2: 1500 x 900 x 1150
- Sofa 1: 1150 x 900 x 1150
- Bàn trà: 900 x1400 x 520
- Bàn kẹp: 600 x 600 x 520
- Nguyên liệu gỗ: Beech hoặc Gõ đỏ tuỳ chọn
- Nguyên liệu bọc: Vải ngoại nhập hoặc Da bò
- Màu sắc: Dát vàng Italy
- Thời gian hoàn tác: 60 ngày
- Thời gian bảo hành: 2 năm