Sofa cổ điển MS 6169 | Emporio

Sofa cổ điển

Kích thước: 1800 x 750 x 1100
Nguyên liệu gỗ: Beech
Nguyên liệu bọc: Vải Ý
Thời gian hoàn thiện: 45 ngày