Sofa cổ điển MS 6163 | Emporio

Sofa cổ điển

Sofa cổ điển
Kích thước: 2300 x 750 x 1100
Nguyên liệu gỗ: Beech
Nguyên liệu bọc: Vải Ý
Thời gian hoàn thiện: 45 ngày

 

Chi tiết: 75