Sofa cổ điển MS 6151 | Emporio

Sofa cổ điển

Sofa cổ điển
- Ghế 3: 2800 x 1250 x 1280 
-  Ghế 2: 2000 x 1250 x 1280 
- Ghế 1: 1400 x 1250 x 1280
-  Bàn trà: 1200 x 120 x 520   
- Bàn góc: 750 x 750 x 600   
- Nguyên liệu gỗ:  Beech, Gõ đỏ 
- Nguyên liệu bọc: Vải nhập khẩu Italy
- Màu sắc: Gỗ cổ điển dát vàng
- Thời gian hoàn tác: 90 ngày
- Thời gian bảo hành: 2 năm

 

Total: 520 - G3 155 - GĐ: 115 x 2 - BT: 65 - BG: 35 x 2

https://emporio.vn/vi/sofa-co-dien-7574.html