Sofa cổ điển MS 6121 | Emprio

Sofa cổ điển

- Bao gồm 1 Sofa 3 + 2 Sofa đơn +1 Bàn trà + 1 Bàn kẹp
- Kích thước: Sofa 3: 2100 x 780 x 1150 I Sofa 1: 1050 x 780 x 1150
- Nguyên liệu gỗ: Gỗ tràm bông vàng - Beech
- Nguyên liệu bọc: Vải ngoại nhập hoặc Da bò
- Màu sắc: Dát vàng cổ điển
- Thời gian hoàn tác: 30 ngày
- Thời gian bảo hành: 1 năm