Sofa 6188 - MS: 6188

Sofa 6188

Sofa 6188 - 240 - 320
- Bao gồm 1 Sofa 3 + 2 Sofa đơn + 1 Bàn trà + 1 Bàn kẹp
- Kích thước: Sofa 3: 2100 x 780 x 1150 I Sofa 1: 1150 x 780 x 1150
- Kích thước bàn: 800 x 1400 x 520 - 600 x 600 x 600
- Nguyên liệu gỗ: Tràm bông vàng - Gõ đỏ
- Nguyên liệu bọc: Vải ngoại nhập hoặc Da bò
- Màu sắc: Dát vàng
- Thời gian hoàn tác: 30 ngày
- Thời gian bào hành: 2 năm
- Đặt hàng