Phòng thay đồ

Chi tiết: Thiết kế theo mặt bằng thực tế
Nguyên liệu gỗ: Gõ đỏ
Màu sắc: Màu gỗ tự nhiên
Phụ kiện: Haffle