Kệ bếp cổ điển MS 8112 | Emporio

Kệ bếp cổ điển

Kệ bếp cổ điển
Nguyên liệu gỗ: Beech + HDF
Thiết bị bản lề ray kéo: Blum 
Màu sắc: Sơn trắng dát vàng chi tiết
Thời gian hoàn thiện: 60 ngày kể từ khi hoàn thiện bản vẽ
Thời gian bao hành: 1 năm