Kệ bếp cổ điển MS 8102 | Emporio

Kệ bếp cổ điển

Kệ bếp cổ điển
Nguyên liệu gỗ: Beech + HDF
Thiết bị bản lề ray kéo: Blum 
Màu sắc: Sơn trắng dát vàng chi tiết
Giá thành: Tủ thấp: 9.500.000đ/m dài
                Tủ cao: 11.000.000đ/m dài
Thời gian hoàn thiện: 30 Ngày kể từ khi hoàn thiện bản vẽ
Thời gian bao hành: 1 năm