Kệ bếp cổ điển MS 8101 | Emporio

Kệ bếp cổ điển

Kệ bếp cổ điển
Nguyên liệu gỗ: Beech nhập khẩu Đức - Gõ đỏ Nam Phi
Thiết bị bản lề ray kéo: Blum Đức
Màu sắc: Sơn trắng dát vàng chi tiết
Thời gian hoàn thiện: 90 ngày kể từ khi hoàn thiện bản vẽ
Thời gian bao hành: 1 năm