Giường ngủ cổ điển - MS: 5137

Giường ngủ cổ điển

Giường ngủ dát vàng

Giường ngủ: 1800 x 2000 
Tủ đầu giường: 600 x 550 x 600 
Bàn trang điểm: 1200 x 550 x 800
Tủ áo: 2400 x 600 x 2300
Nguyên liệu gỗ: Beech 
Nguyên liệu bọc: Vải nhập khẩu Italy
Thời gian hoàn thiện: 90 ngày
Thời gian bào hành: 2 Năm


Total 556 = G: 110 + Tab: 18 x 2 - Btđ: 52+ TA: 160