Giường ngủ cổ điển MS 5128 | Emporio

Giường ngủ cổ điển

Giường ngủ cổ điển
- Giường kích thước: 1800x200
- Tủ đầu giường: 700x500x600
-  Bàn trang điểm: 1800x550x800
- Màu sắc: Cổ điển dát vàng
- Nguyên liệu gỗ: Tràm bông vàng
- Thời gian hoàn thiện: 30 ngày
- Thời gian bảo hành: 1 năm
- Giá: call

 

Chi tiết giá gỗ Beech:
Giường 75 - Tab 18 - Bàn trang điểm 52