Ghế thư giãn MS 1466 | Emporio

Ghế thư giãn

Ghế thư giãn kích thước: 700 x 680 x 1050
Nguyên liệu gỗ: Beech - Acasia
Nguyên liệu bọc: Vải
Đặt hàng: Số lượng trên 20 cái