Ghế nhà hàng - Khách sạn

Ghế nhà hàng - Khách sạn

Ghế nhà hàng khách sạn
Kích thước ghế đơn:780 x 680 x 1200
Kích thước ghế đôi: 1400 x 680 x 1200
Kích thước ghế ba: 1950 x 680 x 1200
Nguyên liệu gỗ: Mahogany
Nguyên liệu vải bọc: Vải nhập khẩu Châu âu
Thời gian sản xuất: 60 ngày


 
Chi tiết giá: 12.5