Ghế nhà hàng, khách sạn - MS: 171

Ghế nhà hàng, khách sạn

Kích thước ghế: 700x700x1050
Nguyên liệu gỗ: beech
Nguyên liệu bọc:Vải gấm cao cấp
Màu sắc: Màu gỗ dát vàng
Thời gian hoàn thiện: 30 ngày