Ghế nhà hàng - Khách sạn

Ghế nhà hàng - Khách sạn

Ghế nhà hàng khách sạn
Kích thước ghế đơn: 900 x 750 x 1200
Nguyên liệu gỗ: Mahogany
Nguyên liệu vải bọc: Vải nhập khẩu Châu âu
Thời gian sản xuất: 60 ngày