Ghế giám đốc MS 3129 | Emporio

Ghế giám đốc

Ghế giám đốc:
Kích thước: 650 x 680 x 1200
Nguyên liệu gỗ: Beech
Nguyên liệu bọc: Da bò
Thời gian thực hiện: 15 ngày

 

Chi tiết giá: 24

 


 

 


Ghế giám đốc, bàn làm việc dát vàng, bàn làm việc giám đốc, bàn làm việc