Ghế cafe MS 101-02 | Emporio

Ghế cafe

Ghế ăn 101 kích thước: 550 x 580 x 900
Ghế ăn 102 kích thước: 750 x 700 x 1050
Nguyên liệu gỗ: Beech - Acasia
Nguyên liệu bọc: Vải
Đặt hàng: Số lượng trên 20 cái