Ghế ăn nhà hàng MS 149 | Emporio

Ghế ăn nhà hàng

Ghế dát vàng
- Ghế kích thước: 560 x 580 x 110 - 8.5
- Màu sắc: Dát vàng
- Nguyên liệu gỗ: Beech
- Nguyên liệu bọc: Vải cao cấp (Italy)
- Thời gian hoàn thiện: 30 ngày
- Thời gian bảo hành: 1 năm