Ghế ăn nhà hàng MS 101 | Emporio

Ghế ăn nhà hàng

Ghế ăn kích thước: 600 x 580 x 950
Nguyên liệu gỗ: Beech - Acasia
Nguyên liệu bọc: Vải
Đặt hàng: Số lượng trên 20 cái