Cửa gỗ dát vàng MS 2124 | Emporio

Cửa gỗ dát vàng

Cửa gỗ cao cấp
Độ dày khung bao: 40mm
Độ rộng khung: 120mm
Chiều cao cao cánh: 2300mm
Chiều rộng cánh: 810mm
Màu sắc: Patina
Nguyên liệu sơn:  Inchem Mỹ
Màu sắc vàng: Màu vàng 24 - Cổ điển
Màu sắc trang trí: Sơn vẽ thủ công
Nguyên liệu gỗ: Gõ đỏ

Cửa gỗ cổ điển dát vàng