Cửa gỗ dát vàng MS 2123 A | Emporio

Cửa gỗ dát vàng

Cửa gỗ cao cấp
Độ dày khung bao: 40mm
Độ rộng khung: 120mm
Chiều cao cao cánh: 2300mm
Chiều rộng cánh: 810mm
Màu sắc: Patina
Nguyên liệu sơn:  Inchem Mỹ
Màu sắc vàng: Màu vàng 24 - Cổ điển
Nguyên liệu gỗ: Gõ đỏ