Bàn trang trí - MS: 1642

Bàn trang trí

Bàn trang trí: 550 x 9000 x 800
Nguyên liệu: Gỗ tràm bông vàng
Màu sắc: Dát vàng cổ điển