Bàn trang trí MS 1639 | Emporio

Bàn trang trí

Bàn trang trí: 550 x 1400 x 800
Nguyên liệu: gỗ Beech
Màu sắc: Gỗ cổ điển