Bàn trang trí  - MS: 1627

Bàn trang trí

Bàn trà trang trí
Kích thước: 1400 x 1400 x 520
Màu sắc: Dát vàng
Mặt bàn: Sơn vẽ thủ công
Nguyên liệu gỗ; beech


 

Chi tiết: 45T