Bàn trang trí MS 1625 | Emporio

Bàn trang trí

Bàn trang trí: 1000 x 1000 x 800
Nguyên liệu: Gỗ tràm bông vàng
Màu sắc: Dát vàng cổ điển