Bàn trang trí

Bàn trang trí: 600 x 600 x 750
Nguyên liệu: Beech - Gõ đỏ
Màu sắc: Đen dát vàng cổ điển