Bàn trang trí I Hotline: 0923 986 986

Bàn trang trí

Bàn trang trí 1100

Kích thước bàn: 1450 x 1450 x 780

Nguyên liệu: Gỗ kết hợp Inox đồng và kính

Thời gian đặt hàng: 30 ngày