Bàn trang điểm MS 585 | Emporio

Bàn trang điểm

Qui cách: 550x1500x780 - 18
Ghế bàn trang điểm: 560x580x1150 - 8.7
Màu sắc: Trắng kem
Nguyên liệu gỗ: Beech