Bàn trang điểm MS 583 | Emporio

Bàn trang điểm

Qui cách: 550x1500x780 - 18 - 16
Ghế bàn trang điểm: 560x580x1150 - 8.7
Màu sắc: Trắng kem
Nguyên liệu gỗ: Beech hoặc Acacia