Bàn trang điểm MS 581 | Emporio

Bàn trang điểm

Qui cách: 550x1500x780 - 24 - 18
Đôn bàn trang điểm: 560x580x1150 - 4.2
Màu sắc: Trắng kem
Nguyên liệu gỗ: Beech hoặc Acacia