Bàn trà MS 1620 | Emporio

Bàn trà

Bàn trà
Qui cách: 800 x 1400 x 520 - 18
Nguyên liệu gỗ: Beech
Màu sắc: Màu gỗ cổ điển