Bàn trà

Bàn trà
Qui cách: 1100 x 520 - 35
Nguyên liệu gỗ: Beech
Màu sắc: Màu gỗ cổ điển