Bàn làm việc dát vàng - MS: 4866

Bàn làm việc dát vàng

Bàn giám đốc
Qui cách: 980 x 1960 x780
Màu sắc: Dát vàng
Nguyên liệu gỗ: Gõ đỏ
Mặt bàn: Dán da bò cao cấp
Ghế giám đốc: Bọc da bò Italy
Chi tiết: Dát vàng Italy