Bàn làm việc dát vàng MS 3108 | Emporio

Bàn làm việc dát vàng

Bàn làm việc dát vàng
Kích thước: 900 x 1800 x 800
Nguyên liệu gỗ: Beech
Màu sắc: Trắng kem dát vàng
Thời gian hoàn thiện: 45 ngày