Bàn làm việc dát vàng MS 1008 | Emporio

Bàn làm việc dát vàng

Qui cách: 890 x 198 x 810
Ghế bàn làm việc: 630 x 580 x 1150
Nguyên liệu gỗ: Gõ đỏ
Màu sắc: Dát vàng
Thời gian bảo hành: 2 năm