Bàn làm việc MS 4707 | Emporio

Bàn làm việc

Bàn giám đốc
Qui cách: 980 x 1960 x780
Màu sắc: Trắng kem dát vàng
Nguyên liệu gỗ: Gõ đỏ
Mặt bàn: Bọc da bò cao cấp
Chi tiết: Dát vàng Italy


 

Bàn làm việc giá: 75.000.000đ
Ghế giám đốc: 25.000.000đ