Bàn giám đốc MS 3113 | Emporio

Bàn giám đốc

Bàn giám đốc
Qui cách: 980 x 1960 x780
Màu sắc: Trắng kem dát vàng
Nguyên liệu gỗ: Gõ đỏ
Mặt bàn: Bọc da bò cao cấp
Chi tiết: Dát vàng Italy 

Bàn làm việc giá: 75.000.000đ
Ghế giám đốc: 25.000.000đ