Bàn ăn tròn cổ điển

Bàn ăn tròn cổ điển

Bàn ăn tròn 
Kích thước: 1250x1250x800
Màu sắc: Màu gỗ cổ điển
Nguyên liệu gỗ: Beech
Thời gian bào hành: 24 tháng